Giấy mời

GIẤY MỜI

Kính gửi: Các Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế (IFMC) xin trân trọng kính mời các Quý vị Cổ đông Công ty tới tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông như sau:

1. Thời gian: 14 giờ, ngày 16 tháng 10 năm 2014.

2. Địa điểm: Tầng 7, số 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

3. Điều kiện tham dự:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty.

Các cổ đông không thể đến dự cuộc họp Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự, người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ 3.

4. Nội dung chương trình

- Sửa đổi điều lệ CTCP Quản lý quỹ Quốc tế liên quan đến chuyển trụ sở công ty

- Thay đổi trụ sở CTCP Quản lý quỹ Quốc tế sang địa điểm mới.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Khi tham dự Đại hội, Quý Cổ đông xin vui lòng mang theo bản gốc CMND (hoặc Giấy Ủy quyền hợp lệ trong trường hợp dự họp thay) để công tác kiểm tra tư cách đại biểu đảm bảo được thực hiện đúng theo quy định.

Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gửi Phiếu xác nhận tham dự Đại hội về Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế trước 11h ngày 14/10/2014 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế

Số: Tầng 7, số 46-48 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 04.3936 8866 - máy lẻ: 177;             Fax: 04.3936 8665

Rất mong Quý vị Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng!